האם תפילת העמידה טומנת בתוכה פולמוס נגד השומרונים ?

האם-תפילת-העמידה-טומנת-בתוכה-פולמוס-כנגד-השומרונים-יוסי-המי