תכתובות בין שומרונים לחכמים אירופאים, מן המאה ה 16 .

Samaritan corresponding
Samaritan corresponding with Joseph Justus Scaliger
התכתבות מן המאה ה 16 (1589), בין אב זהותה בן יוסף הרמחי, תושב עזה ( ומי שמסופר עליו בכרוניקות השונות, כי נכח בהלוויתו של שופט ישראל אברהם בן יוסף אל קבצי ) לבין יוסף סקאליגר – אחד מחלוצי המתענינים בשומרונים בזמנים ההם. היה זה אחד מהמכתבים הראשונים, שיצרו את הקשר בין שומרונים לבין מלומדים אירופאים, שבחלק מהמקרים הוליכוהום שולל, עם סיפורים על קהילות שומרוניות באירופה, במטרה להשיג מהם כתבי יד. הכותב מציין כי המכתב נכתב בשמו של הכהן הגדול דאז – אלעזר ( אלעזר בן פינחס ).
עובדה מעניינת במיוחד, היא העדות על השימוש במי הנדה, שסביבם ישנו סיפור במקורות משנת 1542, על נסיון לחדש את המנהג כבימי קדם.
 
מקור : הספרייה הלאומית.