Samaritan corresponding
Samaritan's Latest News

תכתובות בין שומרונים לחכמים אירופאים, מן המאה ה 16 .

התכתבות מן המאה ה 16 (1589), בין אב זהותה בן יוסף הרמחי, תושב עזה ( ומי שמסופר עליו בכרוניקות השונות, כי נכח בהלוויתו של שופט ישראל אברהם בן יוסף אל קבצי ) לבין יוסף סקאליגר […]

Site_Logo
Mount Gerizim

על הר הברכה/אשר שילוני

רשימה זו פורסמה לראשונה על ידי אשר שילוני, בשנת 1967, ושבה ופורסמה בשנת בקובץ הרשימות ” והיד רושמת” בהוצאת “הדפוס החדש ”  – 1991 . עם שיחרורה של שכם עשינו הכרה מחודשת עם העדה השומרונית, […]

Samaritan's Latest News

צעירים זועמים / אשר שילוני

רשימה זו התפרסמה לראשונה בשנת 1969, ופעם נוספת תחת קובץ מאמרים בשם “שביבי אור וצל” מאת אשר שילוני – ישראל 1994. <p dir=”rtl” style=”text-align: right;”>זר הנקלע לשכונה השומרונית בחולון, יש ונדמה לו, כי חיי העדה, […]

הכה"ג עמרם בן יצחק, ויפת צדקה
Samaritan History

זבח שלא נזבח / אשר שילוני

  בימי חול המועד השומרוני סרנו שוב לרחוב בן עמרם בחולון, לאחר שהשלטונות הירדניים מנעו כניסתם של 22 מצעירי העדה לתחומם, עברנו בסִימטות הצרות והשוממות, שוחחנו עם בני העדה וניסינו לתהות על מנהגם ואורחם בחג […]

שומרונים במעבר מנדלבאום בשנים שלפני איחוד הקהילות
Samaritan History

איחוד חלקי העדה השומרונית – חולון ושכם – השנים הראשונות

עולים חדשים שלא היו בחו”ל מעולם. המאמר פורסם במקור בנובמבר 1968. מתוך “שביבי אור וצל”/ אוסף מאמרים של אשר שילוני שהתפרסמו בעיתונות ישראל . (שנת 1991 עמ’ 100 – 102 )    העדה השומרונית הקטנה […]

Samaritans of the 18th century
Mount Gerizim

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם”

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם” לקראת סוף המאה 19 , נעשו נסיונות של ראשי הקהילה השומרונית בשכם לפנות אל ארגוני תרבות יהודים,שפעלו ברחבי העולם, למען […]