פרקוביץ ומשפחתו
Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

Dan D.Y. Shapira, “From ‘Our Exile’ to Shchem: Abraham Firkowicz Visits the Samaritans מן גלותנו לשכם -דן שפירא – אברהם פירקוביץ מבקר אצל השומרונים.

From: Cathedra, no. 104 (June 2002): 85-94מתוך עיתון קתדרה גיליון 104, ( יוני 2002) עמודים 85-94

Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

צעירים זועמים / אשר שילוני

רשימה זו התפרסמה לראשונה בשנת 1969, ופעם נוספת תחת קובץ מאמרים בשם “שביבי אור וצל” מאת אשר שילוני – ישראל 1994. <p dir=”rtl” style=”text-align: right;”>זר הנקלע לשכונה השומרונית בחולון, יש ונדמה לו, כי חיי העדה, […]

שומרונים במעבר מנדלבאום בשנים שלפני איחוד הקהילות
Mount Gerizim - הר גריזים

איחוד חלקי העדה השומרונית – חולון ושכם – השנים הראשונות

עולים חדשים שלא היו בחו”ל מעולם. המאמר פורסם במקור בנובמבר 1968. מתוך “שביבי אור וצל”/ אוסף מאמרים של אשר שילוני שהתפרסמו בעיתונות ישראל . (שנת 1991 עמ’ 100 – 102 )    העדה השומרונית הקטנה […]

Samaritans of the 18th century
Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם”

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם” לקראת סוף המאה 19 , נעשו נסיונות של ראשי הקהילה השומרונית בשכם לפנות אל ארגוני תרבות יהודים,שפעלו ברחבי העולם, למען […]

Samaritan Community
Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

The Emergence of the Samaritan Community

The Emergence of the Samaritan Community (Lecture given by Professor Abraham Tal at Mandelbaum House, August 2001) Our subject is a tiny Samaritan community, less than 700 souls, presently divided in two distinct urban agglomerations. […]