Site_Logo
Mount Gerizim

על הר הברכה/אשר שילוני

רשימה זו פורסמה לראשונה על ידי אשר שילוני, בשנת 1967, ושבה ופורסמה בשנת בקובץ הרשימות ” והיד רושמת” בהוצאת “הדפוס החדש ”  – 1991 . עם שיחרורה של שכם עשינו הכרה מחודשת עם העדה השומרונית, […]

Samaritans of the 18th century
Mount Gerizim

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם”

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם” לקראת סוף המאה 19 , נעשו נסיונות של ראשי הקהילה השומרונית בשכם לפנות אל ארגוני תרבות יהודים,שפעלו ברחבי העולם, למען […]

מקום גבעת עולם בהר גריזים
Mount Gerizim

מזבח אדם ושת במסורת השומרונית , היכן ?

מזבח אדם ושת במסורת השומרונית , היכן ?/ ששוני אושר   מידי שנה בבוא עלינו, אחד ממועדי שלושת הרגלים, פסח, שבועות וסוכות, מתקיימת על ידינו, זה מאות דורות,עלייה לרגל אל פסגת הרגריזים- “טורה טבה” – ההר […]