Samaritan corresponding
Samaritan Identity - הזהות השומרונית

תכתובות בין שומרונים לחכמים אירופאים, מן המאה ה 16 .

התכתבות מן המאה ה 16 (1589), בין אב זהותה בן יוסף הרמחי, תושב עזה ( ומי שמסופר עליו בכרוניקות השונות, כי נכח בהלוויתו של שופט ישראל אברהם בן יוסף אל קבצי ) לבין יוסף סקאליגר […]

Site_Logo
Mount Gerizim - הר גריזים

על הר הברכה/אשר שילוני

רשימה זו פורסמה לראשונה על ידי אשר שילוני, בשנת 1967, ושבה ופורסמה בשנת בקובץ הרשימות ” והיד רושמת” בהוצאת “הדפוס החדש ”  – 1991 . עם שיחרורה של שכם עשינו הכרה מחודשת עם העדה השומרונית, […]

Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

צעירים זועמים / אשר שילוני

רשימה זו התפרסמה לראשונה בשנת 1969, ופעם נוספת תחת קובץ מאמרים בשם “שביבי אור וצל” מאת אשר שילוני – ישראל 1994. <p dir=”rtl” style=”text-align: right;”>זר הנקלע לשכונה השומרונית בחולון, יש ונדמה לו, כי חיי העדה, […]

הכה"ג עמרם בן יצחק, ויפת צדקה
Holidays - חגי השומרונים

זבח שלא נזבח / אשר שילוני

  בימי חול המועד השומרוני סרנו שוב לרחוב בן עמרם בחולון, לאחר שהשלטונות הירדניים מנעו כניסתם של 22 מצעירי העדה לתחומם, עברנו בסִימטות הצרות והשוממות, שוחחנו עם בני העדה וניסינו לתהות על מנהגם ואורחם בחג […]

Samaritans of the 18th century
Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם”

“גסיסה מעציבה ביותר, היא גסיסתה של דת עתיקה, אך מעציבה יותר היא גסיסתו של עם” לקראת סוף המאה 19 , נעשו נסיונות של ראשי הקהילה השומרונית בשכם לפנות אל ארגוני תרבות יהודים,שפעלו ברחבי העולם, למען […]

(הכניסה לדמשק במאה ה-16 (ציור המוצג במוזיאון הלובר בפאריס
Samaritan Folklore - הפולקלור השומרוני

תולדות השומרונים: שתי תשבחות לִלְמַעְ‘רִבי אַל–בַהְלול ? /חסיב שחאדה.

הנני מפרסם בזה לראשונה שתי תשבחות המיוחסות ללְמַעְ‘רִבי אל–בַהְלול לאור חמשה עשר מקורות עיקריים, שמונה כתבי-יד שומרוניים, כתב-יד ערבי המצוי בספריית האוניברסיטה ע‘‘ש המלך סעוּד, ושישה טקסטים הקיימים במרשתת. התשבחות כתובות בערבית הקרובה יותר ללשון […]