חידוש רחבת זבח הפסח – The Renewal of the Passover ceremony square

The renovation of the Passover ceremony plaza is underway. About 24 ground- ovens have been built, at a deep of one meter, unlike the previous ovens, which were a danger, due to their depth, reaching three to four meters. Also, two separate entrances to the square were paved, one for guests and one for the ceremony participants. Both entrances have special access for the disabled.
The ceremonial square has yet to be paved, and guest’s tribunal, has yet to be set up, but the community committee is making great efforts, to obtain the funds it needs, as well as to finish on time, so the plaza will be ready for the ceremony, which will take place on this May. Some members of the community, have taken part in the matter, donating funds to promote the renovation.

Good luck to all those engaged.

השיפוץ של רחבת זבח חג הפסח, נמשך במלוא המרץ. נחפרו כבר כ 24 תנורי אדמה, בגובה של מטר, בשונה מתנורי האדמה הקודמים שהיוו סכנה בשל עומקם שהגיע לשלושה עד ארבעה מטרים. כמו כן, נסללו שתי כניסות נפרדות אל הרחבה, אחת לאורחים ואחת למשתתפי הטקס. שתי הכניסות כוללות גישה מיוחדת לבעלי המוגבלויות. 

רחבת הטקס והטריבונה המיועדת, טרם הוקמו, אך וועד העדה עושה מאמצים כבירים, להשיג את הכספים הדרושים לכך, כמו גם לסיים בזמן כך שהרחבה תהיה מוכנה לטקס הזבח, שיערך במאי הקרוב. חלק מבני עדה נטלו חלק בעניין, ותרמו מכספם לקידום השיפוץ .

בהצלחה לכל העוסקים במלאכה.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*