פרקוביץ ומשפחתו
Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

Dan D.Y. Shapira, “From ‘Our Exile’ to Shchem: Abraham Firkowicz Visits the Samaritans מן גלותנו לשכם -דן שפירא – אברהם פירקוביץ מבקר אצל השומרונים.

From: Cathedra, no. 104 (June 2002): 85-94מתוך עיתון קתדרה גיליון 104, ( יוני 2002) עמודים 85-94