פרקוביץ ומשפחתו
Samaritan Anthropology - האנתרופולוגיה של השומרונים

Dan D.Y. Shapira, “From ‘Our Exile’ to Shchem: Abraham Firkowicz Visits the Samaritans מן גלותנו לשכם -דן שפירא – אברהם פירקוביץ מבקר אצל השומרונים.

From: Cathedra, no. 104 (June 2002): 85-94מתוך עיתון קתדרה גיליון 104, ( יוני 2002) עמודים 85-94

Site_Logo
Samaritan Folklore - הפולקלור השומרוני

The Contribution of Variants Due to Graphic Similarity between MT and SP to Textual Criticism of the HB.תרומתם של הבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני לחקר נוסח התורה / Hila Dayfani

מחקר זה מתמקד בהבדלי נוסח מחמת דמיון גרפי בין נוסח המסורה והחומש השומרוני. מטרתו היא בראש ובראשונה ליצור קורפוס מקיף של כל ההבדלים הללו, לחקור כל אחד מהם לחוד ואף לבחון אותם במבט כולל. ניתוח הנתונים במחקר הנוכחי נעשה באמצעות הכלים העומדים לרשותו של כל חוקר נוסח המקרא. יחד עם זאת, הוא משתמש גם בכלים מתחום הפליאוגרפיה, ובתור שכזה הוא מסמן כיוון חדש […]

(הכניסה לדמשק במאה ה-16 (ציור המוצג במוזיאון הלובר בפאריס
Samaritan Folklore - הפולקלור השומרוני

תולדות השומרונים: שתי תשבחות לִלְמַעְ‘רִבי אַל–בַהְלול ? /חסיב שחאדה.

הנני מפרסם בזה לראשונה שתי תשבחות המיוחסות ללְמַעְ‘רִבי אל–בַהְלול לאור חמשה עשר מקורות עיקריים, שמונה כתבי-יד שומרוניים, כתב-יד ערבי המצוי בספריית האוניברסיטה ע‘‘ש המלך סעוּד, ושישה טקסטים הקיימים במרשתת. התשבחות כתובות בערבית הקרובה יותר ללשון […]

No Picture
Samaritan Identity - הזהות השומרונית

תרומתה של מסכת כותים להבנת היחסים בין השומרונים והיהודים אחר חורבן הבית השני

רבקה שחל/ אוניברסיטת בר אילן מבוא מקבץ ההלכות במסכת כותים” היווה עבורי מקור השוואתי, מעבר למקורות הידועים לנו מתוך ספרות חו”ל, כאשר עסקתי במחקר תחת השם “מהפך במערכת היחסים בין השומרונים  והיהודים אחר חורבן בית שני”.  המחקר […]